Zaaimoment Usseler Es

Datum: 
29/03/2014
Aanvang: 
13:00
Locatie: 
De Forelderij, Usselerrietweg 50 te Enschede

We zaaien de Usseler Es blauw

Als eerste in de serie van activiteiten van de Vlasmanifestatie 2014 staat op 29 maart 2014 ‚het zaaimoment' gepland. Tijdens deze feestelijke happening wordt een deel van de Usseler Es te Enschede door 25 burgers en genodigden met vlas ingezaaid. Dit is tevens het startschot van de Vlasmanifestatie 2014.

Programma

13.00 Aanvang programma op locatie ‚De Forelderij’
- opening door Stichting Vlasmanifestatie
- welkomstwoord door dhr. Hans van Agteren
13.30 vertrek naar het zaaiperceel op Usseler Es per ‚Jan Plezier’
op zaailocatie:
- uitleg over het zaaien door Benno Buursink
- zaaien van het vlas door 25 burgers en genodigden
(hierna volgt de terugkeer naar De Forelderij
15.15 Uitwisseling van ideeën, kennis en ervaringen vergezeld van koffie en krentenwegge
16.00 Afsluiting

(tijden van het verloop van het programma zijn indicatief)

Vlasteelt voor innovatie en duurzame groei

Daarnaast worden diverse andere percelen op de Usseler Es machinaal ingezaaid. Deze activiteiten maken onderdeel uit van de vlas proefteelt 2014 om kennis en ervaring op te doen met het telen van vlas in de regio Overijssel met als achterliggend doel innovatie en duurzame groei in de landbouw en lokale economie te bevorderen en sociale cohesie te creëren.

Deze activiteit wordt georganiseerd door Stichting Vlasmanifestatie in samenwerking met Stichting Surplus, Stichting Stawel, Gemeente Enschede, Provincie Overijssel en haar partners.

Vlasmanifestatie 2014

De Vlasmanifestatie 2014 bestaat uit een serie activiteiten gekoppeld aan de vlascyclus (zaaien, groeien, bloeien, oogsten). Meer informatie over deze activiteiten wordt de komende periode op www.dekrachtvanvlas.nl aangekondigd.

De Folderderij van Stichting Surplus

Op de Forelderij wordt gewerkt met de inzet van zeer gemotiveerde mensen uit een bijzondere doelgroep, die met professionele begeleiding werkervaring opdoen en weer hun weg vinden in de maatschappij. Meer informatie >

Adressen

De Forelderij (stichting Surplus)
Usselerrietweg 50, 7546 PE Enschede
www.forelderij.nl

Zaaiperceel zaaimoment Usseler Es
Harberinksweg te Enschede (nabij Keuperweg)