Vlas ingezaaid op Usseleres Enschede

Vrijdag 27 maart is een start gemaakt met het inzaaien van een deel van de Usseleres te Enschede. Op de Usseleres worden verschillende percelen voorzien van vlas.

Proefteelt vlas, ruim 16ha in Enschede

Samen met een aantal percelen in aangrenzende gebieden wordt in de vlas proefteelt van 2014 ruim 16 ha in Enschede geteeld. Tevens is op 29 maart een deel met de hand ingezaaid, dit als onderdeel van de reeks activiteiten van de vlasmanifestatie 2014.

Vlas zaaien
Vlas zaaien op de Usseleres (1)

Vlas zaaien
Vlas zaaien op de Usseleres (2)

Vlas zaaien
Vlas zaaien op de Usseleres (3)

fotografie: Dennis Deursen, M-effect

Bij deze proefteelt zijn diverse instanties betrokken waaronder Gemeente Enschede, Stawel en Stichting Vlasmanifestatie.