Vlas op de akkers in Overijssel

Stichting Vlasmanifestatie is geselecteerd door Provincie Overijssel om deel te nemen aan een proefproject, waarbij vlas dit jaar op verschillende locaties in Overijssel ingezaaid gaat worden.

Toenemende belangstelling voor vlas

De belangstelling voor dit duurzame gewas neemt zeer toe vanwege de vele toepassingen die het kent door haar vezels en olie. In het kader 'Leren voor duurzame ontwikkeling' wordt door de stichting op 12 april a.s. tevens een bijeenkomst georganiseerd waar deze onderwerpen aan de orde komen. Meer informatie volgt!