Mevrouw van Lijnschoten gaat Stichting ondersteunen

We zijn als stichting heel blij dat zij zich voor de belangen van het vlas in het algemeen en voor de stichting wil gaan inzetten. Mevrouw D. van Lijnschoten heeft o.a. haar sporen verdiend tijdens de afgelopen 8 jaar als lid van de ledenraad van de Rabobank Enschede-Haaksbergen. U zal haar dan ook bij verschillende bijeenkomsten ontmoeten waar zij een representatieve taak zal vervullen, die wij haar volkomen toevertrouwen.