Terugblik vlasjaar Twente 2014

We hebben gezaaid, we hebben het zien groeien en bloeien en hebben het geoogst. Hierbij waren een aantal ondernemers, gemeente Enschede en Provincie Overijssel nauw betrokken. De inwoners van Twente hebben genoten van het gehele proces en kon er zelf mee aan de slag. Als afsluiting werd bij 'de Forelderij' een 'Vlasoogstfestival' georganiseerd waar vele belangstellenden op af gekomen zijn. Er waren informatiestands van diverse ondernemers en regionale initiatieven, een korencompetitie onder begeleiding van muziekkapel Unisson, strijdend om de titel 'best gezongen Vlasserslied' en nog veel meer leuke activiteiten.

Agrariërs gaan de uitdaging aan

Het begon in Twente met zestien hectare grond dat werd voorbereid om ingezaaid te worden. Agrariërs hebben onder begeleiding van Lenno Vermaas - Van de Bilt Zaden en Vlas uit Zeeland en Gerrit Meutstege - Stawel de afgelopen periode een bijzondere tijd beleefd. Omdat vlas in dit gedeelte van het land geen vanzelfspekendheid is maar het gewas toch interessant genoeg is vanwege de de bijzondere eigenschappen/toepassingen, is men met die gedachten de uitdaging aangegaan. Alles op alles werd gezet om het te laten slagen.

Vlas voor vergroening in landbouw

Een ander aspect is dat de landbouw met de GLB in 2014 een nieuwe weg in slaat die meer vergroening vraagt. Belangrijk is dat ervaring wordt opgedaan. Olievlas doet het uitermate goed op deze gronden en daarbij wordt de ervaringskennis goed vastgelegd.
Twee belangrijke en goede bijkomstigheden die de vlasteelt voortbrengen zijn dat het landschap mooier wordt en het gunstig is voor de bodem.
Nog interessanter wordt het wanneer je beseft dat deze duurzame herwinbare grondstof werkgelegenheid oplevert: biobased economy voor een duurzame werkgelegenheid van basis tot higtech.

Opbrengst vlasteelt Twente 2014

De kwaliteit van het geteelde vlas kan prima genoemd worden, hierbij de cijfers van de opbrengst;

  • Olievlaszaad 19.416 KG
  • Stro 73.380 KG

    Het betrof overigens een proefteelt, waarbij het leerproces centraal stond. Van deze teelt zullen de vezels hun bestemming vinden in toepassingen voor composieten/bouwmaterialen, mogelijk de papier- en voedingssector.
    Als het om kennis gaat in de vlaswereld is het vermeldens waard dat Nederland een zeer hoog niveau heeft op het gebied van kennis van rassen en veredeling. Het is belangrijk deze toppositie de komende jaren te behouden.

    Voorbereidingen vlasteelt 2015 in volle gang

    Momenteel zijn Benno Buursink (Gemeente Enschede) en Gerrit Meutstege (Stawel) in gesprek met agrariërs over de teelt voor 2015. Waarbij ten doel is gesteld de opbrengst wederom te laten groeien. Een ander aspect waarop ingespeeld gaat worden is om een zo hoogwaardig mogelijke kwaliteit olie en vezel te kunnen bereiken rekening houdend met de wensen van de producenten. Kennis staat hier ook aan de basis van de grondstoffen.