Vlas, onderwijs en kennisopbouw

Wanneer een interessant onderwerp als vlas steeds serieuzer wordt willen we steeds meer te weten komen over de positieve eigenschappen ervan. Net zo belangrijk is dat vanuit agrarisch oogpunt gezien het interessant moet zijn om vlas te telen. Maar weten we genoeg van de teelt? Wat kunnen we er hier in Oost Nederland mee? Welke gronden zijn het meest geschikt en welke invloed heeft het gewas op de bodem? Allemaal interessante vragen die gaan spelen bij de voorbereiding op de teelt. Kennis van deze teelt is hierbij uiteraard van groot belang. Om een eerste drempel weg te nemen maakt de stichting zich hard voor het belang van het ontwikkelen van een goede teelthandleiding.

Teelthandleiding olievlas op zandgrond

Via Groene Kennispoort Twente, een organisatie die samenwerking bevordert tussen 14 Twentse gemeenten, provincie, ondernemers, organisaties en het onderwijs hebben we contacten gelegd met CAH Vilentum Dronten/Almere waar studenten gaan werken aan de opdracht om een teelthandleiding te ontwikkelen voor de teelt van olievlas op zandgrond. Stichting Vlasmanifestatie en David Kasse van Produktschap Akkerbouw hebben de komende periode contact met de studenten en geven advies waar mogelijk.

Biodiversiteit, bouwplannen, akkerbouw/melkvee en marktomvang

Dat zelfde geldt voor studenten van de Universiteit van Wageningen, waar de focus ligt op teelt in relatie tot biodiversiteit, bouwplannen, akkerbouw/melkvee en marktomvang voor b.v. olie voor verf. Hierbij wordt tevens gestuurd op concreetheid en praktijkgerichtheid met de overheid als launching customer. In samenwerking met ketenregisseur Maurits Steverink ondersteunen we de studenten in hun onderzoek.

Onderzoek naar vezels en olie voor specifieke toepassingen

Tenslotte is Saxion Hogeschool Enschede met verschillende studenten al enkele maanden betrokken bij onderzoeken die gericht zijn op vezels en olie van de vlasplant voor specifieke toepassingen. Ze staan hiervoor in contact met Oicam Nijverdal.