Samenwerkingsverbanden rondom teelt vlas

Om de vlaseconomie te laten groeien, worden momenteel initiatieven ontplooid om verschillende belangen te bundelen.

Belangrijke rol voor Vereniging voor Vlas en Hennep

Het plan vanuit de Provincie Overijssel om samen met andere provincies de vlaseconomie te versterken is in gang gezet. Op langer termijn zal dit zijn positieve uitwerking hebben om velerlei terreinen, waaronder werkgelegenheid. De eerste contacten hier omtrent worden gezet waarbij de nieuw gestarte ' Vereniging voor Vlas en Hennep' een belangrijke rol speelt.