Doelstellingen

De belangrijkste doelstelling van de Stichting is om vlas als innovatieve, veelzijdige, duurzame grondstof in brede kring onder de aandacht te brengen. Zodat dit leidt tot een positieve impuls voor landbouw en industrie.

Dit wordt bereikt door het organiseren van een manifestatie met tal van activiteiten en het houden van een kennissymposium waarbij verschillende kansen met vlas worden belicht. Ook worden themabijeenkomsten georganiseerd en wordt informatief materiaal ontwikkeld. Daarnaast zet de stichting zich in voor lokale vlasteelt en de vorming van duurzame ketens rondom de productie en verwerking van vlas.

Dankzij de veelzijdigheid van vlas als hernieuwbare grondstof die klimaatvriendelijk verbouwd kan worden is duurzaamheid een belangrijk thema in al onze activiteiten.

Resultaten

Met haar activiteiten tracht de stichting werkgelegenheid te bevorderen, een stimulans te zijn voor innovatieve industrie en een verbetering teweeg te brengen in biodiversiteit in de agrosector en bio-based industrie. Kennisoverdracht is op alle doelstellingen van toepassing en van wezenlijk belang.