Kennisplatform?

Keer op keer blijkt dat er veel kennis beschikbaar is over vlas maar dat deze kennis erg versnipperd is en dat er niet altijd iets mee wordt gedaan. Deze kennis ligt dus feitelijk op de plank te wachten… een vorm van kapitaalvernietiging.

bundeling van kennis

Daarom overweegt het bestuur van Stichting Vlasmanifestatie om een kennisplatform op te richten om de ontwikkelingen te structureren door de kennis over vlas en haar mogelijkheden te bundelen en zo gericht en efficiënt mogelijk ten nutte aan te wenden. Er zijn diverse mogelijkheden om zoiets te doen. Afhankelijk natuurlijk van wat je er concreet mee probeert te bereiken; Kennis bijeen te brengen en bundelen voor wie interesse heeft? Of willen we als stichting zelf de ontwikkelingen sturen en leiden, naar een volwaardige vlaseconomie bijvoorbeeld? En kunnen we dat aan?
Oftewel: waar doen we goed aan als we zoiets willen oppakken?

Vandaar het vraagteken aan het eind van het opschrift. Niet omdat we twijfelen aan de wens, of de noodzaak ervan, maar wel om u als lezers te vragen wat uw ideeën zijn als het gaat om een kennisplatform.

Wij horen graag van u!

Hebt u wensen, gedachten, onderwerpen als het om zo'n platform gaat? hebt u een idee hoe zoiets het beste kan worden opgezet? Graag horen we van u. We laten u zo spoedig mogelijk weten hoe we het gaan aanpakken.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Voor een ieder die de ontwikkelingen volgt zoals ze in onze nieuwsbrief worden verslagen, weet dat de oprichters van Stichting Vlasmanifestatie inmiddels heel wat hebben losgemaakt over dit thema.
Dat geldt niet alleen voor de wereld van ondernemers, maar ook voor die van de overheid, omgeving en milieu, onderwijs en onderzoek!
Kortom, op uiteenlopende terreinen is de belangstelling voor wat er allemaal kan met vlas, groeiende. op 12 april a.s. zullen we er weer getuige van kunnen zijn.

Contact informatie: Hans Slingerland - info@vlasmanifestatie.nl