Verslag Symposium 'de kracht van Vlas'

Verslag van: Symposium ‘De kracht van Vlas’
Datum: 15 september 2011
Opening: Mevrouw I. Bakker gedeputeerde Provincie Overijssel

Sprekers:

 • De heer Bas van der Geest, directeur Gebr. van der Geest Schildersbedrijf
 • De heer W. Böttger , directeur eigenaar NPSP Composieten BV - Nabasco®
 • De heer B. van der Veen, Lector Vernieuwend ondernemen in de bouw – verbonden aan Saxion Hogeschool /Leefomgeving directeur Pioneering
 • De heer Fons Haafkes, directeur Aannemersbedrijf Haafkes.

Panelleden:

 • ASN Bank - Mevrouw D. Putman
 • KvK Oost Nederland - De heer H. Immink
 • Gemeente Enschede - Wethouder De heer H. v. Agteren
 • Woningbouwcoöperatie De Woonplaats - De heer B. Jonker
 • NPSP Composieten BV - De heer W. Böttger

Bedrijven met een informatiestand:
Faay Vianen BV, Isovlas Oisterwijk, Rolsma Lijnolieverven BV, Haafkes Aannemings- en afbouwbedrijf, NPSP Composieten BV & Katholieke Universiteit Leuven

Onderwerpen:

Bouw, Innovatie en MVO
De titel ‘De kracht van Vlas’ ligt mooi in het verlengde van het hoofdlijnen akkoord van de provincie "De kracht van Overijssel" zo betoogde mevrouw Bakker in haar inleiding. Het beleid van de provincie dat gericht is om op onderwerpen als milieu en leefomgeving, krachtige impulsen te geven op duurzame educatie, biobased economy, innovativiteit en veranderende nieuwe werkgelegenheid.

Presentatie Bas van der Veen

Tijdens de discussie naar aanleiding van de lezing over vernieuwend renoveren, kwamen de verschillende kernzaken in zicht:
Gestelde vragen:

 1. Hoe te komen tot verduurzaming van woningbouw en beleid bij renoveren - huur en koopwoningen /nieuwbouw?
 2. Hoe houden we wonen betaalbaar met o.a. stijgende energieprijzen?
 3. Wat is de rol van de opdrachtgever en hoeveel ruimte krijgt de bouwsector i.v.m. denkproces /kennis?
 4. Welke keuzes worden gemaakt en hoe?
 5. De waarde van een duurzaam gerenoveerde woning marktwaarde/verkoopwaarde?
 6. Hoe betrekken we bewoners bij het proces duurzaam renoveren/bouwen en hoe maken we het aantrekkelijk?
 7. Een veelheid aan aspecten waar we rekening mee moeten houden als het gaat om verduurzaming in de bouw.

Conclusie:

Voor alles geldt dat er een business case moet zijn. De bouwsector is belangrijk maar grillig. In deze regio zijn er totaal 60.000 arbeidsplaatsen mee gemoeid en zorgt hiermee voor 20% van de werkgelegenheid. Belangrijke invloed hierop zijn milieu, vergrijzing en krimp. Een goedwerkend plan ligt daaraan ten grondslag waarbij op een slimme manier de belangen van bewoners, ondernemers en overheid gediend zijn. Goede voorlichting, lange termijn visie en communicatie staan centraal.

Een samenwerkingsverband van woningbouwcoöperatie gemeente, bouwers en banken. Energiebesparingen die berekend zijn zullen na renovatie gegarandeerd moeten zijn door de bouwer.

Een belangrijke factor is de ervaring van de bouwsector en het kenniscentrum die bij de doorrekening en ontwikkelingen van diverse materialen een rol spelen. De pioneering is vooruitlopend in Nederland en het blijkt dat sturen en investeren in kwaliteit loont, bovendien vraagt de markt er om en daar zal naar geluisterd moeten worden. Een aantal voorbeelden om bewoners op een goede manier bij het proces te betrekken werden tijdens de discussie duidelijk en het blijkt dat het werkt.

Presentatie Fons Haafkes

Praktische toepassing en de motivatie van het isoleren met vlas op het dak van Stadhuis Hengelo werd via filmbeelden getoond door de heer Haafkes. Deel van het budget ging hierbij naar project voor mensen op afstand van de arbeidsmarkt. Onmisbaar is bewustwording voor een duurzame economie over de hele linie waarbij de verschillende belanghebbers elkaar kunnen versterken.


Hierboven ziet u het filmpje dat de heer Haafkes heeft gebruikt in zijn presentatie.


De bedrijven die aanwezig waren toonden hun producten die zich reeds bewezen hebben op concurrentie gebied en reductie vermogen als het gaat om energieverbruik en het terug dringen van CO2 en zijn geproduceerd uit de hernieuwbare grondstof vlas.
- Composietmaterialen vlasvezel/natuurlijke harsen kent diverse toepassingen vervanger voor o.a. metalen, keramiek en mogelijkheden bij renovatie
- Voorzet/separatie wanden, plafondsystemen bij renovatiewerkzaamheden
- Isolatiemateriaal voor muren en plafonds, isoleert met factor 4 hoger en heeft een levensduur van minimaal 100 jaar
- Lijnolieverf met zeer hoge buitenduurzaamheid: 12 jaar


Als bijzonder bewijs van hightech uit vlas was er een prototype auto aanwezig de "Race- Eend" ontwikkeld met medewerking van studenten van de Katholieke Universiteit Leuven.


Symposium ‘De kracht van Vlas’ was het slot van een succesvolle manifestatie, waar duurzaamheid centraal stond waar vlas de hoofdrolspeler voor de samenleving als beschermer een goede duurzame toekomst biedt.