Hoe staat het vlas erbij?

Op 27 Augustus 2013 heeft Lenno Vermaas (van de Bilt) een inspectie uitgevoerd op de proefpercelen in Enschede. Er is zicht op een goede oogst. Het gewas heeft mooie grote zaadbollen en de hoeveelheid onkruid is beperkt. De zaadopbrengst voor sommige percelen wordt geschat boven de 2000kg/ha.

Oogst van het vlas

Daarnaast is er intensief contact tussen Gerrit Meutstege (Stawel), Harry Koster (Landschap Overijssel) en Lenno Vermaas om het oogstmoment te bepalen. Om te kunnen oogsten zal het vlas eerst voldoende afgerijpt moeten zijn. Omdat er doorgroei wordt geconstateerd, zal deze spoedig moeten worden onderbroken. De maatregelen die hiervoor nodig zijn, worden met de verschillende belanghebbers besproken. Als alles loopt volgens verwachting kan er eerste helft september geoogst worden.

bord proefveld vlasteelt telgendijk
Proefperceel vlasteelt Telgendijk Enschede

vlas met zaadbollen vlak voor oogst
Vlasgewas met zaadbollen op proefperceel Windmolenweg Enschede. Fotografie: Dennis Deursen, M-effect