Design Pressure Cooker

Op initiatief van Van de Bilt zaden en vlas uit Sluiskil, de provincie Zeeland, Biobased Delta en het Zeeuws Museum hebben vijf bedrijven op 1 februari jl. gewerkt via de methode van de Design Pressure Cooker. De ontwerpen die werden uitgedacht zijn dezelfde dag nog gepresenteerd. Zie hieronder een kort beeldverslag van de sessie.