Grow2Build minisymposium Biobased bouwmaterialen

Datum: 
18/06/2015
Aanvang: 
12:30
Locatie: 
Saxion, Handelskade 75, Deventer

Op donderdag 18 juni 2015 organiseert Saxion Kenniscentrum Leefomgeving het Grow2Build minisymposium.
Het programma bevat onderdelen waarin de toepassingen van biobased bouwmaterialen aan de orde komt en wat het gebruik van deze materialen in de praktijk betekent.

Vraagstukken

Enkele vraagstukken die tijdens het symposium worden belicht;
Hoe zorgen we nu dat het toepassen van biobased materialen van een voorzichtig nichemarkt de stap naar mainstream gaat maken?
Welke stappen moeten nog gezet worden in de keten, zodat opschaling daadwerkelijk mogelijk is?
Wat vraagt dat van de markt, overheid en kennisinstellingen?

Het minisymposium is voor een ieder die betrokken is, of betrokken wil zijn bij de ontwikkeling en vooral toepassing van biobased materialen voor gebouwen en infrastructuur. Ook Stichting Vlasmanifestatie is hier vertegenwoordigd zijn.
Ook u kunt hierbij aanwezig zijn. U kunt zich digitaal aanmelden, deelname is gratis.

Programma

12.30 uur - Inloop & lunch
13.00 uur - Welkom
Stephanie ter Borg, directeur academie Bestuur, Recht en Ruimte, Saxion

13.10 uur - Kansen voor Biobased bouwen
Natalie Prinsen, SBRCURnet

13.30 uur - Ontwikkeling van een biobased economy in Zeeland
Anita de Moor, beleidsmedewerker biobased economy Provincie Zeeland

14.00 uur - Forumdiscussie, met medewerking van:
- Peter Thoelen, directeur VIBE, Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen (G2B partner) en lid raad van bestuur Natureplus
- Floris den Boer, projectleider programma biobased economy, PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken
- Johan Wempe, lector governance Saxion
- Jitske de Hoop, beleidsmedewerker Agro&Food en Biobased Economy provincie Overijssel
- Gerhard Hospers, adjunct directeur Raab Karcher Greenworks
- Willem Bottger, directeur NPSP en lector biobased bouwen Center of Expertise Biobased Economy
- Vertegenwoordiger Rijkswaterstaat

14.45 uur - Pauze en tijd om de markt te bezoeken

15.30 uur - Parallelsessies
- Sessie 1: Cascadering: de keten verbinden en waarde toevoegen
Onder leiding van Vincent Kuypers, oprichter biobased expo center The Grounds Schiphol, met medewerking van Veronique de Mey, Inagro, het extern verzelfstandigd agentschap van de Provincie West-Vlaanderen voor onderzoek & advies in land- en tuinbouw (G2B partner).
- Sessie 2: Biobased materialen in gebouwen
Onder leiding van Mieke Oostra, lector innovatieve technologie in de bouw, Saxion, met medewerking van Cora Jongenotter, trekker project 6B Wonen.
- Sessie 3: Biobased materialen in infrastructuur
Onder leiding van Anna Schilizzi, adviseur biobased economie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), met medewerking van Jan van Dam, senior onderzoeker Biobased materialen Wageningen UR (G2B partner)

16.30 uur - Plenair debat met terugkoppeling uit de parallelsessie en reflectie
Fred van der Burgh, stichting Agrodome, innovatie- en kenniscentrum voor biobased bouwen, zal hierbij reflecteren op de dag.

17.00 uur - Netwerkborrel

Wilt u dit evenement bijwonen? Meldt u zich dan via deze link aan.